αρθρο

Ακαδημία Α.Ο ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ: Εργομετρικά τεστ

Εντός του Νοεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι εργομετρικές μετρήσεις των αθλητών της Ακαδημίας μας.

Μια εμπεριστατωμένη καταγραφή των τωρινών ικανοτήτων, των μελλοντικών δυνατοτήτων και της εν γένει αθλητικής και σωματοδομικής κατάστασής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιοτική βελτίωση των παιδιών, μέσα από την μελέτη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

Πρόγραμμα :

Κοινοποιηση