αρθρο

Α’ Φάση Περιφερειακού Προκριματικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης στις ηλικιακές κατηγορίες :α)Παμπαίδων – Παγκορασίδων U15 β)Εφήβων Νεανίδων U19.

Πρός: Σωματεία Μέλη Αττικής,Βοιωτίας & Ευβοίας ( ΑΒΕ )

Αρ.4167 Αθήνα 22/11/2018

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α.προκηρύσσει το Περιφερειακό Προκριματικό Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης Α' Φάσης αγωνιστικού έτους 2018 - 2019 στις ηλικιακές κατηγορίες:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

α)Παμπαίδων - Παγκορασίδων U15 κάτω των 15ετών.

β)Εφήβων - Νεανίδων U19 κάτω των 19 ετών

Τόπος:Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης Λαυρίου.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα Έναρξης Αγώνων:U15:09:00 π.μ. & U19:12:00 μ.μ.

Διοργανωτής Περιφερειακή Επιτροπή ( ΑΒΕ ) σε συνεργασία με τον τοπικό Σύλλογο Ο.Α.Λαυρίου και την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Δικαίωμα Συμμετοχής:Αθλητές/τριες των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.κάτοχοι Νέων Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας.Στα Ατομικά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι αθλητές της ίδιας αθλητικής κατηγορίας καθώς και της αμέσως μικρότερης κάτοχοι δελτίων αθλητικής ταυτότητας Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Κάθε αθλητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δυο αγωνίσματα απο τα τρία ( Στο Απλό και σε ένα Διπλό ή στα δυο διπλά).

Δηλώσεις Συμμετοχής:Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Ε-mail του Επιδιαιτητή z.androulidakis@g.mail.com μέχρι την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στις 24:00.Τα Σωματεία με δική τους ευθύνη,να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικώς την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής τους από τον επιδιαιτητή της διοργάνωσης.

Αγωνίσματα:U15 & U19:Απλά,Διπλά και Διπλά Μικτά.

Παράβολο Συμμετοχής:Ο κάθε αθλητής/τρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ποσού 10,00 Ευρώ ως "Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων". Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.

Ιατρική Βεβαίωση Κάρτα Υγείας:Τα Σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιίτητας και την Κάρτα Υγείας του αθλητή/τριας που ισχύει για το αγωνιστικό έτος 2018 - 2019.

Μη Συμμετοχή αθλητή/τριας:Αν ένα Σωματείο δηλώσει αθλητή/τρια ο οποίος δεν αγωνισθεί ( εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται απο δημόσιο νοσοκομείο ή έγκαιρη απόσυρση έως την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης ) τότε του/της επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 Ευρώ για κάθε άτομο που δηλωθεί και δεν αγωνισθεί.

Ενστάσεις:Οι Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή,σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των Αγώνων,θα υπογράφονται από τον Προπονητή ή τον εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90,00 Ευρώ υπέρ της Ε.Ο.φ.Σ.Α.Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή,καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψής της.

Φτερά:U15 & U19:Φυσικά

Κλήρωση:Η κλήρωση θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί από την Τοπική Περιφερειακή Επιτροπή και τον Επιδιαιτητή των Αγώνων,λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και τον Ετήσιο Αγωνιστικό Σχεδιασμό.Για την τοποθέτηση των αθλητών/τριων στο σχήμα λαμβάνεται υπόψη:η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος για την Α' Περιφερειακή Προκριματική Φάση Φθινοπώρου θα γίνεται με βάση τη Συνολική Ετήσια Βαθμολογία (ΣΕΒ ) των 2 τελευταίων χρόνων και περιλαμβάνει το άθροισμα των βαθμολογιών του αντίστοιχου ηλικιακού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2016 - 2017 - 2018 + των 2 Προκριματικών Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2016 - 2017,2017 - 2018 ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά αγώνισμα για κάθε συμμετέχοντα αθλητή/τρια.Στην Ανωτέρω ΣΕΒ προστίθενται και οι βαθμολογίες που κατέκτησαν οι αθλητές/τριες στα Πανελλήνια Όπεν.

Γενικά:Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία.Όλες οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι απαραίτητα συμπληρωμένες πλήρως δηλαδή Ονοματεπώνυμο Α.Μ.αθλητή,ημερομηνία γέννησης,καθώς επίσης η ονομασία του Σωματείου,Ονοματεπώνυμο Προέδρου,Γενικού Γραμματέα,νόμιμου Προπονητή του Συλλόγου.
Επίσης οι τυχόν διορθωτικές - τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του Πρωταθλήματος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο έντυπο - φόρμα και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 μ.μ.
ΜΌΝΟ Ο ΝΌΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΏΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΥΠΟΧΡΕΟΎΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΌ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥ Σ ΑΓΩΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΉ ΤΩΝ ΑΓΏΝΩΝ.

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2018 - 2019,οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και οι αποφάσεις της Τ.Ε.ή του Επιδιαιτητή των Αγώνων.

Η Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποιηση