αρθρο

Β’ Φάση Περιφερειακού Προκριματικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παμπαίδων – Παγκορασίδων & Ανδρών – Γυναικών.

Αρ.Πρωτ:33 Αθήνα:25/01/2019
Προς:Σωματεία Μέλη Αττικής,Βοιωτίας και Ευβοίας ( Α.Β.Ε. ) 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β' ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΕ.Ο.Φ.Σ.Α.προκηρύσσει το Περεφερειακό Προκριματικό Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης β' Φάσης,αγωνιστικού έτους 2018 - 2019 ως εξής:
α)Παμπαίδων - Παγκορασίδων U13 κάτω των 13 ετών

β)Ανδρών - Γυναικών.
Για την αγωνιστική χρονιά 2018 - 2019 η συμμετοχή των αθλητών/τριων στις ηλικιακές κατηγορίες από τα Ατομικά Πρωταθλήματα,διαμορφώνεται από τις προκηρύξεις και σύμφωνα με τούς κανονισμούς πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και του αγωνιστικού σχεδιασμού με τούς παρακάτω όρους.
Τόπος:Κλειστό Γυμναστήριο Νεάπολης Λαυρίου
Ημερομηνία Διεξαγωγής:Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019
Ώρα Έναρξης Αγώνων:
U - 13:09:00 π.μ.
Α - Γ :12:00 π.μ.

Διοργανωτής:
Περιφερειακή
Επιτροπή ΑΒΕ σε συνεργασία με τον Ο.Α.ΛΑΥΡΙΟΥ και την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Δηλώσεις Συμμετοχής:

Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Ε - mail της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.info@badminton.gr.Και κοινοποίηση στο Ε - mail του Επιδιαιτητή z.androulidakis@gmail.com μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 στις 23:59.Τα Σωματεία με δική τους ευθύνη,να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικώς την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής τους από τον Επιδιαιτητή της διοργάνωσης.
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Στα Ατομικά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι αθλητές της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας καθώς και τις αμέσως μικρότερης,κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής ταυτότητος Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δυο αγωνίσματα απο τα τρία ( Στο απλό και σε ένα διπλό ή στα δύο διπλά ).

Παράβολο Συμμετοχής:
Ο κάθε αθλητής/τρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ποσού 10,00 ευρώ ως "Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων ".Η κατάθεση του παραβόλου θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των αγώνων.Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.

Αγωνίσματα:U-13 και Ανδρών - Γυναικών:Απλά,Διπλά και Διπλά Μικτά.

Σύνθεση Σχήματος Διεξαγωγής Αγώνων:

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε ομίλους ή ανοικτό σχήμα σε κάθε αγώνισμα,για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.Στα Περιφερειακά Προκριματικά Πρωταθλήματα συμπληρώνεται το ειδικό φύλλο αγώνα και στη συνέχεια το υπογράφουν οι αθλητές και ο Επιδιαιτητής.

Ιατρική βεβαίωση - Κάρτα Υγείας:

Τα Σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και την Κάρτα Υγείας του αθλητή/τριας που ισχύει από το αγωνιστικό έτος 2018 - 2019.Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή/τρια θεωρείται απο ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,Νομαρχιακών,Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Υγειονομικών Στρατιωτικών Μονάδων ή από Ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα,κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

Μη Συμμετοχή αθλητή/τριας:

Αν ένα Σωματείο δηλώσει αθλητή ο οποίος δεν αγωνισθεί ( εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται από Δημόσιο Νοσοκομείο ή έγκαιρης απόσυρσης έως την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης ) τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 Ευρώ,για κάθε άτομο που δηλωθεί και δεν αγωνισθεί.

Ενστάσεις:

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή,σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των αγώνων,θα υπογράφονται από τον προπονητή ή τον εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90,00 Ευρώ υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή,καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψης της.

Φτερά:U-13:Πλαστικά Ανδρών - Γυναικών:Φυσικά

Κλήρωση:

Η κλήρωση θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί από την Τοπική Περιφερειακή Επιτροπή και τον Επιδιαιτητή των Αγώνων,λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και τον ετήσιο αγωνιστικό σχεδιασμό.

Για την τοποθέτηση των αθλητών στο σχήμα λαμβάνεται υπόψη:

Η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος,για την Β' ( Χειμερινή ) Περιφερειακή Προκριματική Φάση θα γίνεται με βάση τη Συνολική Ετήσια Βαθμολογία (Σ.Ε.Β.) των 2 τελευταίων χρόνων και περιλαμβάνει το άθροισμα των βαθμολογιών του αντίστοιχου ηλικιακού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2016 - 2017,2017 - 2018 συν τη Β' Φάση του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος 2016 - 2017 συν των δυο Προκριματικών Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2017 - 2018 συν την βαθμολογία της Α' Φάσης του Προκριματικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος 2018 - 2019 ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά αγώνισμα για κάθε συμμετέχοντα αθλητή/τρια.Στην ανωτέρω Σ.Ε.Β.προστίθενται και οι βαθμολογίες που κατέκτησαν οι αθλητές/τριες στα Πανελλήνια Οπεν.

Γενικά:

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία.Όλες οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ συμπληρωμένες πλήρως δηλαδή,Ονοματεπώνυμο,Α.Μ.Αθλητή ημερομηνία γέννησης,καθώς επίσης ονομασία του Σωματείου,Ονοματεπώνυμο Προέδρου,Γενικού Γραμματέα,νόμιμου Προπονητή του Συλλόγου και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.Επίσης οι τυχόν διορθωτικές - τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του πρωταθλήματος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο έντυπο - φόρμα και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 μ.μ.

Σε διαφορετική περίπτωση οι Δηλώσεις Συμμετοχής των Σωματείων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη και οι αθλητές/τριες ΔΕΝ θα μπορούν να αγωνιστούν στο παραπάνω πρωτάθλημα της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Υπενθυμίζουμε ότι,οι Αιτήσεις Έκδοσης νέων Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας Αθλητών/τριών,θα πρέπει να έχουν σταλεί πρωτοκολληθεί και πληρωθεί το χρηματικό παράβολο στην Ομοσπονδία,το αργότερο 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων.Σε διαφορετική περίπτωση οι αθλητές/τριες δεν θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν.

ΜΟΝΟ Ο ΝΟΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΅ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2018 - 2019,οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και οι αποφάσεις της Τ.Ε.ή του Επιδιαιτητή των Αγώνων.

Η Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποιηση