αρθρο

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Αντιπτέρισης Παίδων – Κορασίδων U17 και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών U22.

Aριθμ.Πρωτ: 78 Αθήνα:18/03/201

Προς:Σωματεία - Μέλη Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α.προκηρύσσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Αντιπτέρισης 
α)Παίδων - Κορασίδων U17 κάτω των 17 ετών
β)Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών U22 κάτω των 22 ετών αγωνιστικού έτους 2018 - 2019.
Τόπος:ΔΑΚ Σιδηροκάστρου
Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
Έναρξη Αγώνων:Σαββάτο30/03/2019 και ώρα 09:30 π.μ.
Προθέρμανση: 08:30 - 09:00 : Σωματεία Περιφερειών
- Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
- Σερρών και Ανατολικής Μακεδονίας
Προθέρμανση: 09:00 - 09:30 : Σωματεία Περιφερειών 
- Πελοποννήσου και Νήσων Ιονίου
- Αττικής,Βοιωτίας,Εύβοιας και Νήσων Αιγαίου
- Θράκης
- Θεσσαλίας
Συνδιοργανωτές:Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α.με τα Σωματεία της Περιφέρειας Σερρών  και Ανατολικής Μακεδονίας.
Δικαίωμα Συμμετοχής:Αθλητές/αθλήτριες των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. κάτοχοι των ΝΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ αθλητικής ιδιότητας και υγείας.
Πανελλήνιο Παίδων - Κορασίδων ( U17 ):Αγωνίζονται αθλητές/τριες με ημερομηνία γέννησης τα έτη 2003,2004 καθώς και της αμέσως μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας ( U 15 ) γεννηθέντες τα έτη 2005 και 2006.
Πανελλήνιο Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών ( U22 ):Αγωνίζονται αθλητές/τριες με ημερομηνία γέννησης τα έτη 1998,1999 & 2000 καθώς και της αμέσως μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας ( U19 ) γεννηθέντες τα έτη 2001 & 2002.Η επίδειξη της νέας αθλητικής ταυτότητας και της νέας Κάρτας Υγείας είναι υποχρεωτική στους υπεύθυνους διοργάνωσης των αγώνων.
Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e - mail της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και του Επιδιαιτητή των αγώνων μέχρι την Τετάρτη 27/03/2019 και ώρα 24:00.
Τα Σωματεία με δική τους ευθύνη, να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικώς την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής τους από την Γραμματεία της Ομοσπονδίας.Παρακαλούνται τα τα Σωματεία,για την καλύτερη καταχώρηση των Δηλώσεων τους και για την αποφυγή λαθών να στέλνουν τις Δηλώσεις Συμμετοχής τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ στο E - mail της Ομοσπονδίας,info@badminton.gr και να το κοινοποιήσουν στον Επιδιαιτητή των αγώνωνΚaraogl1964@g mail.com.
Αγωνίσματα:U17:Απλό Παίδων,Απλό Κορασίδων,Διπλό Παίδων,Διπλό Κορασίδων και Διπλό Μικτό.
U22:Απλό Νέων Ανδρών,Απλό νέων Γυναικών,Διπλό Νέων Ανδρών,Διπλό Νέων Γυναικών και Διπλό Μικτό.
Σύστημα Αγώνων:Η Σύνθεση των Σχημάτων έχει ως εξής:
Απλά:Κυρίως Σχήμα 32άρι με 24 άμεσες Συμμετοχές και 8 από γύρους προκριματικών.
Διπλά:Κυρίως Σχήμα 16άρι με 12 άμεσες Συμμετοχές και 4 από γύρους προκριματικών.
Μικτό:Κυρίως Σχήμα 32άρι με 24 άμεσες Συμμετοχές και 8 από γύρους προκριματικών.
Η τοποθέτηση των αθλητών/τριων στο σχήμα θα γίνει σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς και θα λαμβάνεται υπόψη:Η Συνολική Βαθμολόγια
βάση της RanKing List,κάθε αθλητή/τριας της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας του στο αντίστοιχο αγώνισμα που δηλώνει συμμετοχή,σύμφωνα με τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό 2018 - 2019.Κάθε αθλητής/τρια μπορεί να αγωνιστεί στα δυο από τα τρία αγωνίσματα.
Κλήρωση:Θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία.Η κλήρωση θα γίνει με το tournament software μια ημέρα πριν την έναρξη των αγώνων,δηλαδή 29/03/2019 στις 10:00 π.μ.από τον Επιδιαιτητή των Αγώνων.Εαν χρειαστεί να ξεκινήσουν νωρίτερα οι αγώνες ο Επιδιαιτητής σε συνεννόηση με την Τεχνική Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την ώρα έναρξης και να ενημερώσουν τα Σωματεία.Την Πέμπτη 28/03/2019 και ώρα 16:00 ο Επιδιαιτητής θα δημοσιοποιήσει τις καταστάσεις των αθλητών και τα seeds για έλεγχο των συμμετεχόντων και των βαθμολογιών.Στις καταστάσεις θα φαίνονται και ποιοι αθλητές αγωνίζονται απευθείας στα Κυρίως Σχήματα και ποιοι θα πάρουν μέρος στα προκριματικά.Τα Q ( Νικητές Προκριματικών )κληρώνονται για την είσοδο τους στο Κυρίως Σχήμα των Αγώνων σύμφωνα με τα όσα ισχύουν από τους Διεθνείς κανονισμούς.
Παράβολο Συμμετοχής Αγώνων:Σύμφωνα με τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό και με απόφαση του Δ.Σ.ο κάθε αθλητής/τρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ως " Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων " το ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ για το Απλό και 10,00 ΕΥΡΩ για κάθε αθλητή στα Διπλά.Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.
Κάρτα Υγείας - Ιατρική Βεβαίωση:Τα Σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και την Κάρτα Υγείας του αθλητή/τριας που ισχύει από το Αγωνιστικό Έτος 2018 - 2019 ( Η Κάρτα Υγείας του αθλητή/τριας θεωρείται από Ιατρούς Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Νομαρχιακών Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,Υγειονομικών Στρατιωτικών Μονάδων ή από Ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ.καθώς και από Ιατρούς του Ιδιωτικού τομέα,κατέχοντες την Καρδιολογική Ειδικότητα ).
Μη Συμμετοχή Αθλητή:Αν ένα σωματείο δηλώσει αθλητή/τρια ο οποίος/α δεν θα αγωνισθεί ( εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται από δημόσιο Νοσοκομείο ) τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 Ευρώ,ανά αγώνισμα,για κάθε αθλητή/τρια που θα έχει δηλωθεί και δεν θα αγωνισθεί.
Ο Επιδιαιτητής των αγώνων,με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων,θα καταθέτει μετά το πέρας των αγώνων,στην Ε.Ο.Φ.Σ.Α.ονομαστική κατάσταση των αθλητών των Σωματείων που δηλώθηκαν και δεν συμμετείχαν,για την παρακράτηση στην συνέχεια του παραπάνω ποσού από την Ομοσπονδία.
Ενστάσεις:Οι Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή, σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των Αγώνων,θα υπογράφονται από τον προπονητή ή τον εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90,00 Ευρώ υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή,καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψής της.
Οι Ενστάσεις θα εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων ( Ε.Ε.Ε. ) που θα αποτελείται από τον Επιδιαιτητή,έναν Διαιτητή ( τον υψηλότερο σε κατηγορία ή τον αρχαιότερο παρόντα Διαιτητή στους Αγώνες ) και ένα μέλος της Τ.Ε.,με τον Τ.Σ.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές που συμμετέχουν στους αγώνες η ένσταση εκδικάζεται από τον Επιδιαιτητή και ένα μέλος της Τ.Ε. και τον Τ.Σ.( παρόν στο γήπεδο ). Σε περίπτωση απουσίας μέλους, η ένσταση εκδικάζεται μόνο από τον Επιδιαιτητή.
Φτερά:Φυσικά Babolat 2
Eνδυμασία:Οι Συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.
Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας:Θα οριστεί από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α
Επιδιαιτητής: Αβραάμ Καραογλανίδης
Γενικά:Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.Όλες οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ συμπληρωμένες πλήρως δηλαδή,Ονοματεπώνυμο,Α.Μ.Αθλητή,ημερομηνία γέννησης,καθώς επίσης ονομασία του Σωματείου,Ονοματεπώνυμο Προέδρου,Γενικού Γραμματέα,Προπονητή του Συλλόγου και αριθμό τηλεφώνου Επικοινωνίας.
Επίσης οι τυχόν διορθωτικές - τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος,θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεντρωμένο έντυπο - φόρμα και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28/03/2019 και ώρα 23:00.Πέραν αυτής δεν θα γίνεται δεκτή καμιά διόρθωση - τροποποίηση.Σε διαφορετική περίπτωση οι Δηλώσεις Συμμετοχής των Σωματείων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη και οι αθλητές/τριες ΔΕΝ θα μπορούν να αγωνιστούν στα παραπάνω Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Ιδιαίτερη Επισήμανση:Όλοι οι συμμετέχοντες,οι γονείς και κηδεμόνες τους με την δήλωση συμμετοχής στους αγώνες,συναινούν και αποδέχονται την οποιαδήποτε προβολή των αθλητών/αθλητριών από τα μέσα ενημέρωσης καθώς και μέσω των κοινωνικών δικτύων χωρίς καμιά ευθύνη η απαίτηση από τούς διοργανωτές.
Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ - ΣΥΝΟΔΕΊΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΉ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΑΘΛΗΤΉ ΚΑΙ ΜΌΝΟ Ο ΝΌΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΏΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΌ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥ Σ ΑΓΩΝΕΣ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΘΑ ΤΟΥ ΔΟΘΕΊ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΉ ΤΩΝ ΑΓΏΝΩΝ.
Όλες οι απονομές στους Νικητές/τριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος,θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος των αγώνων.
για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2018 - 2019,οι διεθνείς κανονισμοί,ο κανονισμός της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και οι αποφάσεις της Τ.Ε.ή του Επιδιαιτητή των Αγώνων
Ο Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚοινοποιηση