αρθρο

Πρόγραμμα Προπονήσεων Αντιπτέρισης Μπάντμιντον 2019 – 2020.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΉΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2019 - 2020

ΚΛΕΙΣΤΌ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΏΝ ΝΕΡΏΝ

( ΚΑΡΑΐΣΚΆΚΗ 40 & ΚΟΡΑΉ )

ΔΕΎΤΕΡΑ :15:30 - 17:00 ΠΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΤΜΉΜΑ

ΤΕΤΆΡΤΗ: 15:30 - 17:00 ΠΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΤΜΉΜΑ

ΣΑΒΒΆΤΟ: 21:00 - 22:00 ΠΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΤΜΉΜΑ

ΚΛΕΙΣΤΌ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΊΟΥ - 1ου ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΑΐΣΚΆΚΗ )

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΏΝ ΝΕΡΏΝ

ΔΕΥΤΈΡΑ: 21:00 - 22:30 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΤΜΉΜΑ

ΤΡΊΤΗ: 21:30 - 23:00 ΤΜΉΜΑ ΕΝΗΛΊΚΩΝ

ΤΕΤΆΡΤΗ :21:00 - 22:30 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΤΜΉΜΑ

ΠΈΜΠΤΗ :21:30 - 23:00 ΤΜΉΜΑ ΕΝΗΛΊΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ :21:30 - 23:00 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΤΜΉΜΑ

ΣΑΒΒΆΤΟ :19:00 - 21:00 ΠΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΤΜΉΜΑ


Κοινοποιηση