αρθρο

A’ Φάση Περιφερειακού Πανελληνίου Πρωταθλήματος αγωνιστικού έτους 2019 – 2020.

Αρ.Πρωτ:259 Αθήνα:4/11/2019

Προς:Σωματεία Μέλη ΑΒΕ

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ Α' ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΑΓΏΝΩΝ

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α.προκηρύσσει το Περιφερειακό Προκριματικό Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης Α' Φάσης αγωνιστικού έτους 2019 - 2020
στις ηλικιακές κατηγορίες:
α)ΠΡΟ - Παμπαίδων - ΠΡΟ - Παγκορασίδων U11 κάτω των 11 ετών.
β)Παμπαίδων - Παγκορασίδων U15 κάτω των 15 ετών.
γ)Εφήβων - Νεανίδων U19 κάτω των 19 ετών.

Τόπος:Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου ( Άνω Όρια )
Ημερομηνία Διεξαγωγής:Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019
Ώρα Έναρξης Αγώνων:U11 & U15:09:00 & Εφήβων Νεανίδων:12:00 μ.μ.
Διοργανωτής:Περιφερειακή Επιτροπή ΑΒΕ - Ο.Α.ΛΑΥΡΙΟΥ σε συνεργασία με την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Δικαίωμα Συμμετοχής:Αθλητές/τριες των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.κάτοχοι Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας.
Δηλώσεις Συμμετοχής:Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στα email της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α.info@badminton.gr & eofsaantipterisi@gmail.com.και
κοινοποίηση στο email του Επιδιαιτητή z.androulidakis@gmail.com
μέχρι την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00.
Τα Σωματεία με δική τους ευθύνη,να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικώς την
παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής τους από τον Επιδιαιτητή της
διοργάνωσης.
Δικαίωμα Συμμετοχής:Στα Ατομικά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών
κατηγοριών συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι αθλητές/τριες της ίδιας
ηλικιακής κατηγορίας καθώς και της αμέσως μικρότερης,κάτοχοι δελτίου
αθλητικής ταυτότητος Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δυο αγωνίσματα από τα
τρία ( Στο Απλό και σε ένα διπλό ή στα δυο διπλά ).
Παράβολο Συμμετοχής:Ο κάθε αθλητής/τρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ποσού 10,00 Ευρώ ως " Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων ".
Η κατάθεση του παραβόλου θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των
αγώνων.Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η
σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.
Αγωνίσματα:
U11 Απλά U15 & U19:Απλά,Διπλά,και Διπλά Μικτά
Σύνθεση Σχήματος Διεξαγωγής Αγώνων:
Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε ομίλους ή ανοικτό σχήμα
σε κάθε αγώνισμα,για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Συνιστάται αν η συμμετοχή των αθλητών/τριων είναι τέσσερις ( 4 )
και κάτω οι αγώνες να διεξάγονται με το σύστημα των Ομίλων.
Στα Περιφερειακά Προκριματικά Πρωταθλήματα συμπληρώνεται το ειδικό
φύλλο αγώνα και στη συνέχεια το υπογράφουν οι αθλητές/τριες και ο
Επιδιαιτητής.
Ιατρική Βεβαίωση - Κάρτα Υγείας:
Τα Σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας
και την Κάρτα Υγείας του αθλητή/τριας που ισχύει για το αγωνιστικό έτος
2019 - 2020 ( Η Κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από Ιατρούς Μονάδων
Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,Νομαρχιακών,
Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,Υγειονομικών
Στρατιωτικών Μονάδων ή από Ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το
Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και από Ιατρούς του Ιδιωτικού τομέα,
κατέχοντες την Καρδιολογική Ειδικότητα ).
Μη Συμμετοχή αθλητή:
Αν ένα Σωματείο δηλώσει αθλητή ο οποίος δεν αγωνισθεί ( εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσοκομείο ή έγκαιρης απόσυρσης έως την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης ) τότε του
επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 Ευρώ,για κάθε άτομο που θα δηλωθεί και δεν
αγωνισθεί.
Ενστάσεις:
Οι Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή,σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των αγώνων,θα υπογράφονται από τον
Προπονητή ή τον εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται από
χρηματικό παράβολο 90,00 Ευρώ υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.Το ποσό αυτό
επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή,καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψης της.
Φτερά: U11 Πλαστικά
U15 Φυσικά
U19 Φυσικά
Κλήρωση:
Η κλήρωση θα γίνει από τον Επιδιαιτητή την παραμονή των αγώνων
λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό Πρωταθλημάτων της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και τον ετήσιο αγωνιστικό σχεδιασμό.
Για την τοποθέτηση των αθλητών στο σχήμα λαμβάνεται υπόψη:
Η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος για την Α' Περιφερειακή
Προκριματική Φάση ( Φθινοπώρου ),θα γίνεται με βάση τη Συνολική Ετήσια
Βαθμολογία ( Σ.Ε.Β. ) των 2 τελευταίων χρόνων η οποία περιλαμβάνει το
άθροισμα των βαθμολογιών του αντίστοιχου ηλικιακού Πανελληνίου
Πρωταθλήματος 2017 - 18,2018 - 19,συν των δυο Προκριματικών Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2017 - 2018 και των δυο Προκριματικών
Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2018 - 19 για κάθε ηλικιακή κατηγορία,
για κάθε αγώνισμα για τούς συμμετέχοντες αθλητές/τριες.
Στην ανωτέρω Σ.Ε.Β. προστίθενται και οι βαθμολογίες που κατέκτησαν οι
αθλητές/τριες στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ΟΠΕΝ Ανδρών και Εφήβων των Τελευταίων δυο ετών ( μέχρι τέσσερα ΌΠΕΝ ).
Γενικά:
Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής
των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν απο την επίσημη έναρξη των
αγώνων.Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική
ενδυμασία.Οι αθλητές/τριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη καθώς επίσης
με ευθύνη του Σωματείου τους και του Ιατρού του Σωματείου τους.
Σε περίπτωση ατυχήματος η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι διοργανωτές των αγώνων δε φέρουν καμιά ευθύνη.
Όλες οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ συμπληρωμένες πλήρως δηλ,Ονοματεπώνυμο,Α.Μ.αθλητή,
ημερομηνία Γέννησης,καθώς επίσης ονομασία του Σωματείου,
Ονοματεπώνυμο Προέδρου,Γενικού Γραμματέα,νόμιμου προπονητή του
Συλλόγου και αριθμό επικοινωνίας.
Επίσης οι τυχόν διορθωτικές - τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του
Πρωταθλήματος,θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο
έντυπο - φόρμα το αργότερο δυο ημέρες πριν την διεξαγωγή των αγώνων και ώρα 23:59.
Σε διαφορετική περίπτωση οι δηλώσεις Συμμετοχής των Σωματείων ΔΕΝ θα
λαμβάνονται υπόψη και οι αθλητές/τριες ΔΕΝ θα μπορούν να αγωνιστούν
στο παραπάνω Πρωτάθλημα της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Υπενθυμίζουμε ότι,οι Αιτήσεις Έκδοσης Νέων Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας Αθλητών/τριων,θα πρέπει να έχουν σταλεί,
πρωτοκολληθεί και πληρωθεί το χρηματικό παράβολο στην Ομοσπονδία,
το αργότερο δέκα ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη των
αγώνων.Σε διαφορετική περίπτωση οι αθλητές/τριες δεν θα έχουν το
δικαίωμα να αγωνιστούν.
ΜΌΝΟ Ο ΝΌΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΏΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΥΠΟΧΡΕΟΎΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΌ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥ Σ ΑΓΩΝΕΣ,ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΉ ΤΩΝ ΑΓΏΝΩΝ.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός
2019 - 2020,οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και οι αποφάσεις της Τ.Ε.ή του
Επιδιαιτητή των Αγώνων.

Η Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚοινοποιηση