αρθρο

A’ Φάση Περιφερειακού Προκριματικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παμπαίδων – Παγκορασίδων U13 & Ανδρών – Γυναικών.

Αρ.Πρωτ.4202 Αθήνα:5/12/2018

Πρός:Σωματεία Μέλη Αττικής,Βοιωτίας και Ευβοίας (ΑΒΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α.προκηρύσσει το Περιφερειακό Προκριματικό Πανελληνίου Πρωταθλήματος Α' Φάσης αγωνιστικού έτους 2018 - 2019 ως εξής:

α)Παμπαίδων - Παγκορασίδων U13 κάτω των 13 ετών

β)Ανδρών - Γυναικών απο 19 ετών και άνω.

Για την αγωνιστική χρονιά 2018 - 2019 η συμμετοχή των αθλητών/τριών στις ηλικιακές κατηγορίες απο τα Ατομικά Πρωταθλήματα,διαμορφώνεται απο τις προκηρύξεις και σύμφωνα με τούς κανονισμούς πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και του αγωνιστικού σχεδιασμού με τούς παρακάτω όρους.

Τόπος:Κλειστό Γυμναστήριο Αλιάρτου Βοιωτίας.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018.

Ώρα Έναρξης Αγώνων:U13:09:00 π.μ. Ανδρών - Γυναικών:12:00 π.μ.

Διοργανωτής:Περιφερειακή Επιτροπή ΑΒΕ σε συνεργασία με τον Φ.Ε.Ο.Θ. τον Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιών και την Ε.Ο.φ.Σ.Α.

Δηλώσεις Συμμετοχής:Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Ε - mail της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.info@badminton.gr.Και κοινοποίηση στο Ε - mail του Επιδιαιτητή z.androulidakis@gmail.com μέχρι την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 στις 24:00.Τα Σωματεία με δική τους ευθύνη,να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικώς την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής τους από τον Επιδιαιτητή της διοργάνωσης.

Δικαίωμα Συμμετοχής:Στα Ατομικά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι αθλητές/τριες της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας καθώς και τις αμέσως μικρότερης,κάτοχοι δελτίου αθλητικής ταυτότητος Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Κάθε αθλητής /τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δυο αγωνίσματα από τα τρία ( Στο Απλό και σε ένα διπλό ή στα δυο διπλά).

Παράβολο Συμμετοχής:Ο κάθε αθλητής/τρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ποσού 10,00 Ευρώ ως " Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων".Η κατάθεση του παραβόλου θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των αγώνων.Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.

Αγωνίσματα:U13 & Aνδρών - Γυναικών Απλά,Διπλά και Διπλά Μικτά.
Σύνθεση Σχήματος Διεξαγωγής Αγώνων:Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε ομίλους ή ανοικτό σχήμα σε κάθε αγώνισμα,για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.Στα Περιφερειακά Προκριματικά Πρωταθλήματα συμπληρώνεται το ειδικό φύλλο αγώνα και στη συνέχεια το υπογράφουν οι αθλητές/τριες και ο Επιδιαιτητής.

Ιατρική Βεβαίωση - Κάρτα Υγείας:Τα Σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και την Κάρτα Υγείας του αθλητή/τριας που ισχύει απο το αγωνιστικό έτος 2018 - 2019.Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται απο Ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Νομαρχιακών Περιφερειακών η Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ.,καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα,κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

Μη Συμμετοχή Αθλητή/τριας:Αν ένα Σωματείο δηλώσει αθλητή ο οποίος δεν αγωνισθεί ( εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται απο Δημόσιο Νοσοκομείο ή έγκαιρης απόσυρσης έως την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης ) τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 Ευρώ,για κάθε άτομο που δηλωθεί και δεν αγωνισθεί.

Ενστάσεις:Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή,σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των αγώνων,θα υπογράφονται απο τον Προπονητή ή τον εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται απο χρηματικό παράβολο 90,00 Ευρώ υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή,καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψης της.

Φτερά:U13:Πλαστικά Ανδρών - Γυναικών: Φυσικά.

Κλήρωση:Η κλήρωση θαν γίνει σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί απο την Τοπική Περιφερειακή Επιτροπή και τον Επιδιαιτητή των Αγώνων,λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και τον ετήσιο αγωνιστικό σχεδιασμό.Γ

Η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος για την Α' Περιφερειακή Προκριματική Φάση ( Φθινοπώρου ) θα γίνεται με βάση τη Συνολική Ετήσια Βαθμολογία ( ΣΕΒ ) των 2 τελευταίων χρόνων και περιλαμβάνει το άθροισμα των βαθμολογιών του αντίστοιχου ηλικιακού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2016 - 2017,2017 - 2018 + των δυο Προκριματικών Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2016 - 2017,2017 - 2018 ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά αγώνισμα για κάθε συμμετέχοντα αθλητή/τρια.Στην ανωτέρω Σ.Ε.Β.προστίθενται και οι βαθμολογίες που κατέκτησαν οι αθλητές/τριες στα Πανελλήνια Όπεν.

Γενικά:Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν απο την επίσημη έναρξη των αγώνων.Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία.Όλες οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ συμπληρωμένες πλήρως δηλαδή,Ονοματεπώνυμο,Α.Μ.Αθλητή/τριας,ημερομηνία γέννησης,καθώς επίσης ονομασία του Σωματείου,Ονοματεπώνυμο Προέδρου,Γενικού Γραμματέα,νόμιμου Προπονητή του συλλόγου και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.Επίσης οι τυχόν διορθωτικές - τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του Πρωταθλήματος,θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο έντυπο - φόρμα και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 μ.μ.Σε διαφορετική περίπτωση οι Δηλώσεις Συμμετοχής των Σωματείων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη και οι αθλητές/τριες ΔΕΝ θα μπορούν να αγωνιστούν στο παραπάνω Πρωτάθλημα της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.Υπενθυμίζουμε ότι οι Αιτήσεις Έκδοσης Νέων Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας αθλητών/τριων, θα πρέπει να έχουν σταλεί πρωτοκολληθεί & πληρωθεί το χρηματικό παράβολο στην Ομοσπονδία,το αργότερο 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων.Σε διαφορετική περίπτωση οι αθλητές/τριες δεν θα έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν.

ΜΌΝΟ Ο ΝΌΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΏΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΥΠΟΧΡΕΟΎΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΌ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥ Σ ΑΓΩΝΕΣ,ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΉ ΤΩΝ ΑΓΏΝΩΝ.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2018 - 2019,οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής ή Επιδιαιτητή των Αγώνων.

Η Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποιηση