αρθρο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος U11 κάτω των 11 ετών.

Αρ.Πρωτ:4023                                            Αθήνα:8/6/2018

Πρός:Σωματεία - Μέλη Ε.Ο.Φ.Σ.Α.Νοτίου Ελλάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας U11
αγωνιστικού έτους 2017 - 2018 ως εξής:
- ΠΡΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U11 κάτω των 11 ετών.
- ΠΡΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U11 κάτω των 11 ετών.
Για την αγωνιστική χρονιά 2017 - 2018 η συμμετοχή των αθλητών/τριών στις ηλικιακές
κατηγορίες από τα Ατομικά Πρωταθλήματα, διαμορφώνεται από τις προκηρύξεις και
σύμφωνα με τούς κανονισμούς Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και του αγωνιστικού
σχεδιασμού με τούς παρακάτω όρους.
Τόπος:Κλειστό Γυμναστήριο Δ.Ε.Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας
( έναντι 1ου Δημοτικού Σχολείου,είσοδος από Καραΐσκάκη )
Ημερομηνία Διεξαγωγής:Κυριακή 17 Ιουνίου 2018.
Ώρα Έναρξης Αγώνων:11:00 π.μ.
Διοργανωτής:Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
σε συνεργασία με τον Α.Ο.ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Δικαίωμα Συμμετοχής:Στα Ατομικά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών
συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας,κάτοχοι δελτίου αθλητικής
ταυτότητος Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Παράβολο Συμμετοχής:
Ο κάθε αθλητής/τρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο
ποσού 10,00 ΕΥΡΩ ως " Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων." Η κατάθεση του παραβόλου
θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των αγώνων.Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από
την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.
Αγωνίσματα:U-11:Απλό ΠΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ , Απλό ΠΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ.
Σύνθεση Σχήματος Διεξαγωγής Αγώνων:Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων
σε ομίλους ή ανοικτό σχήμα σε κάθε αγώνισμα,για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Ιατρική Βεβαίωση:
Τα σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Νέο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας
του αθλητή/τριας το οποίο ισχύει για το αγωνιστικό έτος 2017 - 2018 θεωρημένο από γιατρό.
Σε περίπτωση που το δελτίο τελεί υπό έκδοση,να προσκομίσουν φωτοτυπία της αίτησης
έκδοσης νέου δελτίου αθλητικής ταυτότητας,όπου θα φαίνεται και η ιατρική θεώρηση.
Σε περίπτωση που δεν φαίνεται η ιατρική θεώρηση επιπρόσθετα και ξεχωριστή φωτοτυπία
της Ιατρικής Βεβαίωσης.Ενώ η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. θα παρέχει στον επιδιαιτητή σχετική κατάσταση
των υπό έκδοση δελτίων.
Μη Συμμετοχή αθλητή/τριας:
Αν ένα Σωματείο δηλώσει αθλητή ο οποίος δεν αγωνισθεί ( εκτός περίπτωσης ασθένειας που
βεβαιώνεται απο δημόσιο νοσοκομείο η έγκαιρης απόσυρσης έως την ημέρα διεξαγωγής της
κλήρωσης ) τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 ΕΥΡΩ, για κάθε άτομο που δηλωθεί και
δεν αγωνισθεί.
Φτερά:U-11:πλαστικά.
Κλήρωση:
Η κλήρωση θα γίνει στο χώρο του γηπέδου πριν την έναρξη των αγώνων από τον Επιδιαιτητή
λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και τον ετήσιο
αγωνιστικό σχεδιασμό.
Για την τοποθέτηση των αθλητών/τριων στο σχήμα λαμβάνεται υπόψη:
Η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος,για την Πανελλήνια Φάση θα γίνεται με βάση
τη Συνολική Ετήσια Βαθμολογία ( Σ.Ε.Β. ) των 2 τελευταίων χρόνων ανά ηλικιακή κατηγορία
και ανά αγώνισμα για κάθε συμμετέχοντα αθλητή/τρια.
Επιδιαιτητής:
Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας
είναι υπεύθυνος όσο αναφορά την κλήρωση,τη διεξαγωγή των
αγώνων και την τήρηση των κανονισμών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Γενικά:

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων
τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.
Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία.
Υπενθυμίζουμε ότι,οι Αιτήσεις Έκδοσης Νέων Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας
αθλητών/τριών,θα πρέπει να έχουν σταλεί,πρωτοκολληθεί & πληρωθεί το χρηματικό
παράβολο στην Ομοσπονδία, το αργότερο 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη
των αγώνων.Σε διαφορετική περίπτωση οι αθλητές/τριες δεν θα έχουν το δικαίωμα να
αγωνιστούν.
ΜΟΝΟ Ο ΝΟΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ,ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
Για ότι δεν προβλέπεται στήν παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2017 - 2018,
οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και οι αποφάσεις της Τ.Ε.ή του Επιδιαιτητή των αγώνων.

Η                                                          Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ          ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Κοινοποιηση