αρθρο

Α’ Φάση Περιφερειακού Προκριματικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης στις ηλικιακές κατηγορίες:α)ΠΡΟ Παμπαίδων ΠΡΟ Παγκορασίδων U11β)Παίδων Κορασίδων U17γ)Νέων Ανδρών Νέων Γυναικών U22.

Aρ.Πρωτ.4165 Αθήνα 2/11/2018

Πρός:Σωματεία Μέλη Αττικής,Βοιωτίας & Ευβοίας (Α.Β.Ε.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

PDF Embedder requires a url attribute

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α.προκηρύσσει το Περιφερειακό Προκριματικό Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης Α' Φάσης αγωνιστικού έτους 2018 - 2019 στις ηλικιακές κατηγορίες:

α)ΠΡΟ Παμπαίδων ΠΡΟ Παγκορασίδων U11 κάτω των 11 ετών

β)Παίδων Κορασίδων U17 κάτω των 17 ετών

γ)Νέων Ανδρών Νέων Γυναικών U22 κάτω των 22 ετών.

Τόπος:Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου ( Νεάπολη ).

Ημερομηνία Διεξαγωγής :Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Ώρα Έναρξης Αγώνων: U11:09:00,U17:10:30,U22:11:30.

Διοργανωτής Περιφερειακή Επιτροπή ( ΑΒΕ ) σε συνεργασία με τον Α.Ο.ΛΑΥΡΙΟΥ & την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Δικαίωμα Συμμετοχής:Αθλητές/τριες των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. κάτοχοι ΝΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.Στα Ατομικά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι αθλητές της ίδιας αθλητικής κατηγορίας καθώς και της αμέσως μικρότερης κάτοχοι δελτίων αθλητικής ταυτότητας Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Κάθε αθλητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μόνο σε δυο αγωνίσματα απο τα τρία ( Στο Απλό και σε ένα Διπλό ή και στα δυο Διπλά ).

Δηλώσεις Συμμετοχής:Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Ε -mail του Επιδιαιτητή z.androulidakis@g.mail.com μέχρι την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στις 12:00 μ.μ.Τα Σωματεία με δική τους ευθύνη,να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικώς την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής τους απο τον Επιδιαιτητή της διοργάνωσης.

Αγωνίσματα:U11:Απλό ΠΡΟ Παμπαίδων - Απλό ΠΡΟ Παγκορασίδων,U17 & U22:Απλά Διπλά και Διπλά Μικτά.

Παράβολο Συμμετοχής:Ο κάθε αθλητής /τρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ποσού 10,00 Ευρώ ως " Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων ".Η κατάθεση του παραβόλου θα πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των αγώνων.Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.η σχετική εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.

Ιατρική Βεβαίωση Κάρτα Υγείας:Τα Σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και την Κάρτα Υγείας του αθλητή/τριας που ισχύει για το αγωνιστικό έτος 2018 - 2019.

Μη Συμμετοχή Αθλητή/τριας:( εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσοκομείο ή έγκαιρη απόσυρση έως την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης ) τότε του/της επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 Ευρώ για κάθε άτομο που δηλωθεί και δεν αγωνισθεί.

Ενστάσεις:Οι Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή,σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των Αγώνων,θα υπογράφονται από τον Προπονητή ή των εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90,00 Ευρώ υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή,καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψης της.

Φτερά:U11:Πλαστικά U17 & U22:Φυσικά.

Κλήρωση:Η κλήρωση θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί απ την Τοπική Περιφερειακή Επιτροπή και τον Επιδιαιτητή των Αγώνων,λαμβάνοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και τον ετήσιο Αγωνιστικό Σχεδιασμό.Για την τοποθέτηση των αθλητών/τριων στο σχήμα λαμβάνεται υπόψη:η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος για την Α' Περιφερειακή Προκριματική Φάση Φθινοπώρου θα γίνεται με βάση τη Συνολική Ετήσια Βαθμολογία ( ΣΕΒ ) των 2 τελευταίων χρόνων και περιλαμβάνει το άθροισμα των βαθμολογιών του αντίστοιχου ηλικιακού Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2016 - 2017 - 2018 + των 2 Προκριματικών Περιφερειακών Πρωταθλημάτων 2016 - 2017,2017 - 2018 ανά ηλικιακή κατηγορία και ανά αγώνισμα για κάθε συμμετέχοντα αθλητή/τρια.Στην ανωτέρω Σ.Ε.Β.προστίθενται και οι βαθμολογίες που κατέκτησαν οι αθλητές/τριες στα Πανελλήνια Όπεν.

Γενικά:Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία.Όλες οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να απαραίτητα συμπληρωμένες πλήρως δηλαδή Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Αθλητή/τριας,ημερομηνία γέννησης καθώς η ονομασία του Σωματείου,Ονοματεπώνυμο Προέδρου,Γενικού Γραμματέα,νόμιμου Προπονητή του Συλλόγου.Επίσης οι τυχόν διορθωτικές - τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του Πρωταθλήματος θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο έντυπο - φόρμα και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ.

ΜΌΝΟ Ο ΝΌΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΏΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΥΠΟΧΡΕΟΎΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΌ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥ Σ ΑΓΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΉ ΤΩΝ ΑΓΏΝΩΝ.

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2018 -2019,οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και οι αποφάσεις της Τ.Ε.ή του Επιδιαιτητή των αγώνων.

          Η                                        Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποιηση