αρθρο

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Παμπαίδων – Παγκορασίδων ( U15 ) και Εφήβων – Νεανίδων ( U19 ).

Αριθ.Πρωτ:66 Αθήνα:28/02/2019
Προς:Σωματεία - Μέλη Ε.Ο.Φ.Σ.Α.


  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α.προκηρύσσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Παμπαίδων - Παγκορασίδων ( U15 ) και Εφήβων - Νεανίδων ( U19 ) αγωνιστικού έτους 2018 - 2019.
Τόπος:Κλειστό Γυμναστήριο Πεύκης Αττικής
Έναρξη Αγώνων:Σάββατο 16/03/2019 και ώρα 09:30 π.μ.
Προθέρμανση:08:30 - 09:00:Σωματεία Περιφερειών:
- Πελοποννήσου και Νήσων Ιονίου
- Αττικής,Βοιωτίας,Ευβοίας,Ευβοίας και Νήσων Αιγαίου.
Προθέρμανση:09:00 - 09:30:Σωματεία Περιφερειών
- Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
- Σερρών και Ανατολικής Μακεδονίας
- Θράκης
- Θεσσαλίας
Συνδιοργανωτές:Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α.με τα Σωματεία της Περιφέρειας Αττικής,Βοιωτίας,Εύβοιας.
Δικαίωμα Συμμετοχής:Αθλητές/τριες των Σωματείων Μελών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. κάτοχοι των Νέων Δελτίων αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.
Πανελλήνιο Παμπαίδων - Παγκορασίδων ( U15 ):Αγωνίζονται αθλητές/τριες με ημερομηνία γέννησης τα έτη 2005,2006 καθώς και της αμέσως μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας ( U13 ) γεννηθέντες τα έτη 2007 και 2008.
Πανελλήνιο Εφήβων - Νεανίδων ( U19 ):Αγωνίζονται αθλητές/τριες με ημερομηνία γέννησης τα έτη 2001,2002 καθώς και της αμέσως μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας ( U17 )γεννηθέντες τα έτη 2003 & 2004.

Αγωνίσματα:U15:Απλό Παμπαίδων,Απλό Παγκορασίδων,Διπλό Παμπαίδων,Διπλό Παγκορασίδων και Διπλό Μικτό.
U19:Απλό Εφήβων,Απλό Νεανίδων,Διπλό Εφήβων,Διπλό Νεανίδων και Διπλό Μικτό.
Σύστημα Αγώνων:Η Σύνθεση των σχημάτων έχει ως εξής:
Απλά:Κυρίως Σχήμα 32άρι με 24 άμεσες συμμετοχές και 8 από γύρους προκριματικών.
Διπλά:Κυρίως Σχήμα 16άρι με 12 άμεσες συμμετοχές και 4 από γύρους προκριματικών.
Μικτό:Κυρίως Σχήμα 32άρι με 24 άμεσες συμμετοχές και 8 από γύρους προκριματικών.
Η τοποθέτηση των αθλητών/τριων στο σχήμα θα γίνει σύμφωνα με τούς διεθνείς κανονισμούς και θα λαμβάνεται υπόψη:Η Συνολική Βαθμολογία, βάση της RanKing List,κάθε αθλητής/τρια της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας του στο αντίστοιχο αγώνισμα που δηλώνει συμμετοχή,σύμφωνα με τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό 2018 - 2019.Κάθε αθλητής /τρια μπορεί να αγωνιστεί στα δυο από τα τρία αγωνίσματα.
Κλήρωση:Θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία.Η κλήρωση θα γίνει με το tournament software μια ημέρα πριν την έναρξη των αγώνων,δηλαδή 15/03/2019 στις 10:00 π.μ. από τον Επιδιαιτητή των Αγώνων.Εάν χρειαστεί να ξεκινήσουν νωρίτερα οι αγώνες ο Επιδιαιτητής σε συνεννόηση με την Τεχνική Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την ώρα έναρξης και να ενημερώσουν τα σωματεία.Την Πέμπτη 14/03/2019 και ώρα 16:00 ο ο Επιδιαιτητής θα δημοσιοποιήσει τις καταστάσεις των αθλητών και τα seeds για έλεγχο των συμμετεχόντων και των βαθμολογιών.Στις καταστάσεις θα φαίνονται και ποίοι αθλητές αγωνίζονται απευθείας στα Κυρίως Σχήματα και ποιοι θα πάρουν μέρος στα Προκριματικά.Τα Q ( νικητές προκριματικών ) κληρώνονται για την είσοδο τους στο Κυρίως Σχήμα των Αγώνων σύμφωνα με τα όσα ισχύουν απο τους διεθνείς κανονισμούς.
Παράβολο Συμμετοχής Αγώνων:Σύμφωνα με τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό και με απόφαση του Δ.Σ.ο κάθε αθλητής/τρια υποχρεούται να καταβάλει παράβολο ως " Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων " το ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ για το Απλό και 10,00 ΕΥΡΩ για κάθε αθλητή στα διπλά.
Κάρτα Υγείας - Υγείας Ιατρική Βεβαίωση:Τα Σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και την Κάρτα Υγείας του αθλητή/τριας που ισχύει από το αγωνιστικό έτος 2018 - 2019 ( Η Κάρα Υγείας του αθλητή/τριας θεωρείται από Ιατρούς Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,Νομαρχιακών,Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Υγειονομικών Στρατιωτικών Μονάδων ή από Ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ.,καθώς και από Ιατρούς του ιδιωτικού τομέα,κατέχοντες την Καρδιολογική Ειδικότητά.)
Μη Συμμετοχή Αθλητή/τριας:Αν ένα Σωματείο δηλώσει αθλητή/τρια ο οποίος/α δεν θα αγωνισθεί ( εκτός περίπτωσης ασθένειας που βεβαιώνεται από δημόσιο Νοσοκομείο ) τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 30,00Ευρώ,ανά αγώνισμα,για κάθε αθλητή/τρια που θα έχει δηλωθεί και δεν θα αγωνισθεί.Ο Επιδιαιτητής των αγώνων,με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων,θα καταθέτει μετά το πέρας των αγώνων,στην Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
ονομαστική κατάσταση των αθλητών/τριων των Σωματείων που δηλώθηκαν και δεν συμμετείχαν για την παρακράτηση στην συνέχεια του παραπάνω ποσού από την Ομοσπονδία.
Ενστάσεις:Οι Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Επιδιαιτητή,σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται στην Γραμματεία των Αγώνων,θα υπογράφονται από τον προπονητή ή τον εκπρόσωπο του Σωματείου και θα συνοδεύονται από χρηματικό παράβολο 90,00 Ευρώ υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.Το ποσό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή,καταπίπτει δε υπέρ της Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψης της.Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων ( Ε.Ε.Ε. ) που θα αποτελείται από τον Επιδιαιτητή,έναν Διαιτητή ( τον υψηλότερο σε κατηγορία η τον αρχαιότερο παρόντα Διαιτητή στους Αγώνες ) και ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής,με τον Τεχνικό Σύμβουλο.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές που συμμετέχουν στους αγώνες η ένσταση εκδικάζεται από τον Επιδιαιτητή και ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής και το Τεχνικό Σύμβουλο ( παρόν στο γήπεδο ). Σε περίπτωση απουσίας μέλους,η ένσταση εκδικάζεται μόνο από τον Επιδιαιτητή.
Φτερά: Φυσικά
Ενδυμασία:Οι Συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με την προβλεπόμενη αθλητική ενδυμασία.
Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας:Θα οριστεί από Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Επιδιαιτητής:Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας
Γενικά:Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων.Όλες οι Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ συμπληρωμένες πλήρως δηλαδή,Ονοματεπώνυμο, Α.Μ.Αθλητή,ημερομηνία γέννησης,καθώς επίσης ονομασία του Σωματείου,Ονοματεπώνυμο Προέδρου,Γενικού Γραμματέα,Προπονητή του Συλλόγου και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.
Επίσης οι τυχόν διορθωτικές - τροποποιητικές δηλώσεις συμμετοχής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος,θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο έντυπο - φόρμα και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14/03/2019 και ώρα 23:00.Πέραν αυτής δεν θα γίνεται δεκτή καμία διόρθωση - τροποποίηση.
Σε διαφορετική περίπτωση οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη και οι αθλητές/τριες ΔΕΝ θα μπορούν να αγωνιστούν στα παραπάνω Πανελλήνια Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ - ΣΥΝΟΔΕΊΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΉ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΑΘΛΗΤΉ ΚΑΙ ΜΌΝΟ Ο ΝΌΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΉ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΏΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΌ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥ Σ ΑΓΩΝΕΣ,ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΘΑ ΤΟΥ ΔΟΘΕΊ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΉ ΤΩΝ ΑΓΏΝΩΝ.
Όλες οι απονομές στους νικητές/τριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος,θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος όλων των αγώνων.

  Η                                                Ο                 

ΧΑΤΖΗΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΧΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποιηση