αρθρο

Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας 2017-2018.

Αρ.Πρωτ:3865                                 Αθήνα:8/1/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α.προκηρύσσει το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας 2017-2018.
Ημερομηνία: 20-21 Ιανουαρίου 2018
Έναρξη Αγώνων: Σάββατο 15:00
Συμμετέχοντα Σωματεία:
1.Α.Σ.Ε.ΔΟΥΚΑ
2.Α.Σ.ΦΕΡΕΝΙΚΗ
3.Α.Ο.Α.ΠΥΡΓΟΥ
4.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
5.Α.Ο.ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
6.Ο.Α.ΛΑΥΡΙΟΥ
7.Α.Σ.ΜΥΓΔΟΝΙΑ
8.ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
9.Α.Σ.ΑΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
10.Σ.Α.ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Τόπος:Κλειστό Γυμναστήριο Πορταριάς.
Αγωνίζονται αθλητές/τριες ηλικιακής κατηγορίας απο U15 και άνω,
δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος 2005 και μεγαλύτεροι.
Σύστημα Διεξαγωγής:
Για την Αγωνιστική Χρονιά 2017-2018 η Α2 θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις
Α΄Φάση Προκριματική:
Τα συμμετέχοντα σωματεία θα χωριστούν σε τρείς Ομίλους οι 2 ομίλοι θα αποτελούνται
απο 3 σωματεία και ο τρίτος απο 4 σωματεία.
Οι όμιλοι σχηματίζονται με κλήρωση επικεφαλής στούς δυο πρώτους ομίλους τοποθετούνται
τα σωματεία που έπεσαν απο την περσινή Α1 και στόν τρίτο το τρίτο σωματείο της Α2 της
προηγούμενης χρονιάς.
Τα δυο πρώτα Σωματεία των τριών Ομίλων  προκρίνονται στήν επόμενη τελική φάση.
Β΄Φάση Τελική 1-6
Σχηματίζονται απο τα δυο πρώτα σωματεία των τριών ομίλων.Αγωνίζονται όλοι με όλους,
οι αγώνες της Α΄Φάσης μεταφέρονται στη β΄Φάση.
Τα πέντε πρώτα σωματεία κερδίζουν την ανοδό τους στήν Α1.
Το 6ο σωματείο καταλαμβάνει την 6η θέση στήν Α2.
Β΄Φάση θέσεις 7-10:
Σχηματίζεται απο τα υπόλοιπα σωματεία της Α΄φάσης.Αγωνίζονται όλοι με όλους,οι αγώνες
της Α΄φάσης μεταφέρονται στη Β΄φάση.
( Σημείωση:Εάν τα σωματεία που θα παρουσιαστούν είναι 8 ή λιγότερα τότε σχηματίζονται
δυο όμιλοι.Οι πρώτοι των ομίλων κερδίζουν απ΄ευθείας την ανοδό τους στήν Α1.
Τα 2α και 3α σωματεία των δυο ομίλων σχηματίζουν ένα νεο όμιλο, αγωνίζονται όλοι με όλους.
Οι αγώνες της πρώτης φάσης μεταφέρονται στήν Β΄φάση.Οι τρείς πρώτες ομάδες κερδίζουν την
άνοδο τους στήν Α1.Οι 4ες Ομάδες της Α΄φάσης αγωνίζονται για την 7η & 8η θέση ).
Ένα σωματείο δικαιούται:
α)Να μην αγωνισθεί εναντίον οποιουδήποτε σωματείου δεν επιθυμεί χωρίς να υφίσταται
περαιτέρω συνέπειες,εκτός των παρακάτω:
i)Η συνάντηση κατοχυρώνεται 5-0 υπέρ των αντιπάλων
ii)Το σκόρ κάθε παιχνιδιού καταγράφεται ( 21-0 ) υπέρ των αντιπάλων.
β)Να εγκαταλείπει αγώνες μέσα σε μια συνάντηση.Τότε το αποτέλεσμα των αγώνων που
εγκαταλείπονται,καταγράφεται ( 2-0 )υπέρ των αντιπάλων.
Ένα σωματείο που εγκαταλείπει σύμφωνα με τα ανωτέρω συνάντηση ή μέρος συνάντησης
δεν υφίσταται άλλες κυρώσεις και στίς επόμενες συναντήσεις δικαιούται να αγωνισθεί
κανονικά.Το σωματείο υποχρεούται να δηλώσει τα ονόματα των παρόντων αθλητών του,
στο έντυπο της δήλωσης συμμετοχής εναντίον ενός άλλου σωματείου,για όλα τα αγωνίσματα
Επίσης θα πρέπει να σημειώσει δίπλα στο αγώνισμα ή τα αγωνίσματα ότι εγκαταλείπει ένα ή
περισσότερα απο αυτά ή ακόμα και όλη τη συνάντηση.
Ελάχιστη σύνθεση Ομάδας:Δυο αθλητές και δυο αθλήτριες.
Μέγιστη σύνθεση ομάδας:Τέσσερις αθλητές και τέσσερις αθλήτριες.
Μέγιστη συμμετοχή αθλητή/τριας:Ένας αθλητής/τρια μπορεί να αγωνισθεί το πολύ σε δυο ( 2 ) απο τα τρια αγωνίσματα σε μια συνάντηση του σωματείου του.
Υποχρεωτική παρουσίαση ομάδων:πρίν την έναρξη της κάθε συνάντησης σωματείων,
ο Επιδιαιτητής τους καλεί να εμφανιστούν για τον έλεγχο των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας
& Υγείας των Αθλητών/τριών,έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι τα σωματεία πληρούν
των ελάχιστο όρο των 2+2 συμμετεχών,για την έναρξη των αγώνων της συνάντησης.
Η παρουσία όλων των αθλητών που δηλώνονται ότι θα συμμετέχουν σε κάθε
συνάντηση είναι υποχρεωτική.
Περιπτώσεις Ισοβαθμίας:
1.Αν στη βαθμολογία προκύψει ισοβαθμία μεταξύ δυο ομάδων την καλύτερη θέση θα κρίνει
το αποτέλεσμα της μεταξύ τους συνάντησης.
2.Αν ισοβαθμήσουν τρία η περισσότερα σωματεία λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των
αγώνων μεταξύ των σωματείων που ισιβαθμούν.
3.Αν και με την εφαρμογή της παραγράφου 2 προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία,τότε υπολογίζεται
η καλύτερη διαφορά αγώνων μεταξύ των σωματείων που ισοβαθμούν.
4.Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η καλύτερη διαφορά παιχνιδιών ( σετ ) και αν δεν λύνεται
και πάλι η ισοβαθμία η καλύτερη διαφορά πόντων πάντα στούς αγώνες μεταξύ των σωματείων
που ισοβαθμούν.
Φτερά:Φυσικά
Ενδυμασία:Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με την προβλεπόμενη
αθλητική ενδυμασία,σύμφωνα με τις εντολές του επιδιαιτητή.
Παράβολο Συμμετοχής:
Κάθε σωματείο υποχρεούται να καταβάλει παράβολο το ποσό των 50,00 ΕΥΡΩ
ως " Δικαίωμα Συμμετοχής Αγώνων".Η κατάθεση τουμ παραβόλου θα πρέπει να γίνει πρίν
την έναρξη των αγώνων.Μετά το πέρας των αγώνων θα γίνει απο την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. η σχετική
εκκαθάριση των παραβόλων συμμετοχής.
Ιατρική Βεβαίωση:
Τα σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας του αθλητή/
τριας θεωρημένο για το αγωνιστικό έτος 2017-2018 απο Ιατρό και σε περίπτωση που το δελτίο
τελεί υπο έκδοση,να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση για αυτούς τούς αθλητές ή πρόσφατο
αντίγραφο της αίτησης εγγραφης του αθλητή/τριας που έχει κατατεθεί στήν Ομοσπονδία για
έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας και που θα είναι εμφανής η υπογραφή και η σφραγίδα
του Ιατρού στήν αντίστοιχη θέση.
Ενστάσεις:
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στόν επιδιαιτητή σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται
στήν Γραμματεία των αγώνων,θα υπογράφονται απο τον προπονητή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο
του Σωματείου που θα συνοδεύονται απο χρηματικό παράβολο 90,00 Ευρώ υπέρ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Το ποσό αυτό επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή,καταπίπτει δε υπέρ της
Ομοσπονδίας σε περίπτωση απόρριψής της.
Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται σε πρώτο βαθμό απο την επιτροπή εκδίκασης Ενστάσεων που
θα αποτελείται απο τον Επιδιαιτητή, έναν διαιτητή ( τον υψηλότερο σε κατηγορία ή τον
αρχαιότερο παρόντα διαιτητή στούς αγώνες ) και ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές που συμμετέχουν στούς αγώνες η ένσταση
εκδικάζεται απο τον επιδιαιτητή και ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ( παρόν στο γήπεδο )
Σε περίπτωση απουσίας μέλους Τ.Ε. η ένσταση εκδικάζεται μόνο απο τον Επιδιαιτητή.
Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας:Θα οριστεί απο την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Επιδιαιτητής:
Θα οριστεί απο την Κ.Ε.Δ.
Γενικά:
Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στόν χώρο διεξαγωγής των
αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πρίν απο την επίσημη έναρξη των αγώνων.
ΜΟΝΟ Ο ΝΟΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΟΥ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ.
Για ότι δεν προβλέπεται στήν παρούσα ισχύει ο Αγωνιστικός Σχεδιασμός 2017-2018,
οι κανονισμοί της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.και οι αποφάσεις της Τεχνικής Επιτροπής η του Επιδιαιτητή
των Αγώνων.

Η                                                                   Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ               ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ

Κοινοποιηση