αρθρο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης Νοτίου Ελλάδας Παμπαίδων Παγκορασίδων κάτω των 13 ετών U13.

ΕΟΦΣΑ           Αρ.Πρωτ:3662                                                          Αθήνα :30/05/2017

Πρός: Σωματεία - Μέλη Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Νοτίου Ελλάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης Νοτίου Ελλάδας U13,αγωνιστικού έτους 2016 - 2017 στίς ηλικιακές κατηγορίες ως εξής:                                                           Παμπαίδων - Παγκορασίδων κάτω των 13 ετών ( U13 )                                                                               ΠΡΟ - Παμπαίδων ΠΡΟ - Παγκορασίδων κάτω των 11 ετών (U11).                                                       Για την αγωνιστική χρονιά 2016 - 2017 η συμμετοχή των αθλητών/τριών στίς ηλικιακές κατηγορίες      απο τα Ατομικά Πρωταθλήματα,διαμορφώνεται απο τις προκηρύξεις και σύμφωνα με τούς κανονισμούς Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και του αγωνιστικού σχεδιασμού με τούς παρακάτω όρους.                                                                                                                                                                                   Τόπος :Πάτρα,Κλειστό Γυμναστήριο Τόφαλος                                                                                         Ημερομηνία Διεξαγωγής : Κυριακή 18 Ιουνίου 2017                                                                                Ώρα Έναρξης Αγώνων : 11:00 π.μ.                                                                                                                  Προθέρμανση : 09:00 π.μ. - 10:00 π.μ.Σωματεία Περιφέρειας ΠΕΛ.                                                10:00 π.μ. - 11:00 π.μ.Σωματεία Περιφέρειας Α.Β.Ε.                                                                               Διοργανωτής : Ε.Ο.Φ.Σ.Α. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.          Δικαίωμα Συμμετοχής: Στα Ατομικά Πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι αθλητές της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας,κάτοχοι δελτίου αθλητικής ταυτότητας Ε.Ο.Φ.Σ.Α.                                                                                                                                                                 Ο κάθε αθλητής έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι δυο αγωνίσματα.                                                                      Αγωνίσματα :                                                                                                                                                           Απλό Παμπαίδων,Απλό Παγκορασίδων,Διπλό Παμπαίδων,Διπλό Παγκορασίδων,                Μικτό Παμπαίδων Παγκορασίδων.                                                                                                                 Σύνθεση Σχήματος Διεξαγωγής Αγώνων :                                                                                                     Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων σε ομίλους ή ανοικτό σχήμα σε κάθε αγώνισμα,για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.                                                                                                                                                       Ιατρική Βεβαίωση :                                                                                                                                               Τα σωματεία οφείλουν να προσκομίζουν το Νέο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας του Αθλητή/τριας το οποίο ισχύει για το αγωνιστικό έτος 2016 - 2017 θεωρημένο απο γιατρό.Σε περίπτωση που το δελτίο τελεί υπό έκδοση,να προσκομίσουν φωτοτυπία της αίτησης έκδοσης νεου δελτίου αθλητικής ταυτότητας,όπου θα φαίνεται και η ιατρική θεώρηση.Σε περίπτωση που δεν φαίνεται η ιατρική θεώρηση επιπρόσθετα και ξεχωριστή φωτοτυπία της ιατρικής βεβαίωσης.                                       Φτερά : Πλαστικά ΥONEX                                                                                                                                 Kλήρωση :                                                                                                                                                                 Η κλήρωση θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί απο την Τεχνική Επιτροπή και τον Επιδιαιτητή των αγώνων,λαμβάνοντας υπόψη των εσωτερικό κανονισμό Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και τον ετήσιο αγωνιστικό σχεδιασμό.                                                                                                 Για την τοποθέτηση των αθλητών στο σχήμα λαμβάνεται υπόψη:                                                                        Η τοποθέτηση στο σχήμα ενός αγωνίσματος,για την Πανελλήνια Φάση θα γίνεται με βάση τη                   Συνολική Ετήσια βαθμολογία ( Σ.Ε.Β. ) των 2 τελευταίων χρόνων ανά ηλικιακή κατηγορία                 και ανά αγώνισμα για κάθε συμμετέχοντα αθλητή/τρια.                                                                                         Επιδιαιτητής :                                                                                                                                                         Είναι υπεύθυνος όσο αναφορά την κλήρωση,τη διεξαγωγή των αγώνων και την τήρηση των κανονισμών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.                                                                                                                                                          Γενικά : Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στόν χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πρίν απο την επίσημη έναρξη των αγώνων.οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να αγωνίζονται με αθλητική ενδυμασία.                                                                                                                       ΜΟΝΟ Ο ΝΟΜΙΜΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

Κοινοποιηση